Downloads en protocollen

Schoolondersteuningsprofiel
 In het kader van Passend Onderwijs is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit profiel geeft een school aan welke ondersteuning wordt geboden en op welke manier.

Inschrijfformulier 
Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan kunt u hiervoor het inschrijfformulier gebruiken.

Schoolgids
In de schoolgids staat uitgebreide informatie over onze school, die aanvullend is op de website. Als u toch nog vragen heeft dan horen wij dit graag.

Verlofaanvraag
Het kan voorkomen dat u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen. We verzoeken u vriendelijk om eerst de informatie in de schoolgids hierover te lezen. Het aanvraagformulier voor extra verlof moet ruim op tijd worden ingeleverd bij de leerkracht. Deze zorgt dat het bij de teamleider terecht komt. De teamleider beslist over het wel of niet toestaan van extra verlof. Indien nodig zal er contact met u worden opgenomen. U ontvangt een kopie van de aanvraag retour. Hierop staat aangegeven of het verlof toegestaan is of niet.

Protocol medisch handelen
Soms komt het voor dat personeelsleden op verzoek van ouders medisch moeten handelen. Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in voorkomende situaties waarin sprake is van medische handelingen door personeel van De Stroming gehandeld wordt volgens een vooraf overeengekomen en ondertekend protocol. Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol ‘medicijnverstrekking & medisch handelen’.

De protocollen, die voor alle scholen binnen de Stroming zijn vastgesteld, zijn te vinden op de website van de Stroming: www.destroming.eu