School

CBS De Parel is een christelijke basisschool in Rijswijk. De Parel valt, met nog negen andere basisscholen, onder het bevoegd gezag van ‘De Stroming’, Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena.

Wij zijn een enthousiaste, betrokken school bij wie het bieden van goed onderwijs en een veilige omgeving voorop staat. We vinden het belangrijk hierbij naar het welbevinden en de individuele mogelijkheden van ieder kind te kijken. Ieder kind is per slot van rekening uniek en verdient te mogen zijn wie hij of zij is. In ons handelen laten we ons leiden door de Bijbel en de kernwaarden die daaruit voortkomen: geloof, ontwikkeling, vertrouwen, betrokkenheid en samen leven.

Op deze website hopen we u een goed beeld te geven van het reilen en zeilen op CBS De Parel. Voor uitgebreidere informatie kunt u ook kijken in onze schoolgids. Daarna nog vragen? Neem dan gerust even contact op met een van onze medewerkers!

Leerkrachten

Ons team bestaat uit enthousiaste, gekwalificeerde en gemotiveerde groepsleerkrachten, allemaal met een hart voor onze leerlingen en voor het onderwijs.

Meer

Missie en Visie

Om onze visie uit te dragen en in praktijk te brengen, houden we vast aan een aantal kernwaarden, die voor onze school een belangrijke leidraad vormen.

Meer

Logo

Het logo van onze school is een parel: schitterend, kleurrijk en opgebouwd uit talloze kleine deeltjes.

Meer

Ondersteuning

Op onze school worden de leerlingen gevolgd door de groepsleerkrachten. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Meer

Kwaliteit

Elke dag wordt door gedreven professionals gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Meer

Onderwijs

Lees hier meer over de ontwikkelingen bij ons op school.

Meer

College van Bestuur

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. Lees hier voor meer informatie.

Meer

Raad van Toezicht

Onze organisatie kent een Raad van Toezicht.

Meer

Stichting De Stroming

Het bestuur van De Stroming ziet het als zijn missie kwalitatief hoogstaand Protestants Christelijk primair onderwijs te bieden aan kinderen in het Land van Heusden en Altena.

Meer

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld.

Meer

Bescherming persoonsgegevens (AVG)

Op CBS De Parel wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Lees hier voor meer informatie.

Meer

Brabant Verkeersveiligheidslabel

Verkeersveiligheid is, zeker gezien het aantal jongeren dat zich dagelijks op weg van huis naar school begeeft, een belangrijk punt.

Meer

Vacatures

Bekijk hier de vacature.

Meer