School

CBS De Parel is een protestant-christelijke basisschool in Rijswijk, die in 2017 is voortgekomen uit CBS ‘De Ganzenhof’ in Giessen en ‘De Kandelaar’ in Rijswijk. De Parel valt, met nog tien andere basisscholen, onder het bevoegd gezag van ‘De Stroming’, Stichting voor Protestants-Christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena.

Wij werken met passie samen om  goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving. We vinden het belangrijk hierbij naar het welbevinden en de individuele mogelijkheden van ieder kind te kijken. Ieder kind is per slot van rekening uniek en verdient te mogen zijn wie hij of zij is.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Missie en Visie

Om onze visie uit te dragen en in praktijk te brengen, houden we vast aan een aantal kernwaarden, die voor onze school een belangrijke leidraad vormen.

Meer

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste, gekwalificeerde en gemotiveerde groepsleerkrachten, allemaal met een hart voor onze leerlingen en voor het onderwijs.

Meer

Ouderraad

Binnen de school wordt gewerkt met de ouderraad. De ouderraad bestaat uit klassenouders en het bestuur van de ouderraad.

Meer

MR & GMR

In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat elke school naast een bestuur een Medezeggenschapsraad (MR) heeft.

Meer

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Deze staat uit leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.

Meer

Stichting De Stroming

Het bestuur van De Stroming ziet het als zijn missie kwalitatief hoogstaand Protestants Christelijk primair onderwijs te bieden aan kinderen in het Land van Heusden en Altena.

Meer

Logo

Het logo van onze school is een parel: schitterend, kleurrijk en opgebouwd uit talloze kleine deeltjes.

Meer

Ondersteuning

Op onze school worden de leerlingen gevolgd door de groepsleerkrachten. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Meer

Brabant Verkeersveiligheidslabel

Verkeersveiligheid is, zeker gezien het aantal jongeren dat zich dagelijks op weg van huis naar school begeeft, een belangrijk punt.

Meer

Vacatures

Bekijk hier de vacature.

Meer