Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Er kunnen situaties voorkomen dat uw kind verlof buiten de vakantie nodig heeft. Via het formulier verlofaanvraag kunt u dit bij de directie aanvragen. Zorgt u wel voor onderbouwing van uw aanvraag door bijvoorbeeld een kopie van een trouwkaart toe te voegen.

Er zijn situaties dat uw verlofaanvraag wordt gehonoreerd, denk hierbij aan huwelijksjubilea, bezoek huisarts (als het niet anders kan), overlijden en andere redenen. Er zijn ook situaties waarvoor geen verlof wordt verleend. Hierbij kunt u denken aan: eerder op vakantie, op familiebezoek in buitenland, op uitnodiging van grootouders op vakantie en andere voorbeelden.

Voor een totaaloverzicht van toegestane en niet-toegestane verlofredenen verwijzen we u naar de schoolgids.