Ziekmelden

Is uw kind ziek en kan hij of zij niet naar school komen? Dan kunt u dit, telefonisch of persoonlijk, tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan ons doorgeven. 

Is een leerling afwezig en is er om 9.00 uur nog geen bericht ontvangen, dan wordt u gebeld om duidelijkheid te verkrijgen.