Maak kennis met onze school

Kennismaking algemeen

In het kennismakingstraject hanteren we een aantal stappen. De eerste stap is een gesprek met u als ouders tijdens de Open Middag of in geval van verhuizing
naar Giessen-Rijswijk, een gesprek met u op school. De tweede stap is uw aanmelding bij onze school. De derde stap is dat wij u uitnodigen voor een intakegesprek op school, waarin aandacht is voor de algehele ontwikkeling van het kind en sociale en medische punten. Op basis van deze informatie wordt besloten of uw kind geplaatst kan worden op onze school.

Kennismaking kleuters

Voorafgaand aan de definitieve komst worden u als ouders met uw kind per brief uitgenodigd op school om te komen kennismaken met een van de toekomstige leerkracht. Aansluitend komt uw kind twee dagdelen meedraaien om te wennen aan de groep en het nieuwe dagritme. Uit ervaring weten we dat het naar de basisschool gaan best spannend voor een kleuter is.

Kennismaking oudere leerlingen

Voorafgaand aan de definitieve start in de groep wordt uw kind uitgenodigd om een of meerdere dagdelen mee te draaien.