Aanmelden

Nieuwe leerlingen
Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, dan kunt u op deze site veel informatie vinden over onze school. Wanneer u daarna nog vragen heeft of hierover in gesprek wilt gaan, kunt u contact opnemen met de directie of een van de teamleiders. Voor de aanmelding kunt u gebruikmaken van het inschrijfformulier. Elk jaar is er in februari een open dag waarop u kunt kennismaken met de school.

In het aanmeldingstraject hanteren we een aantal stappen.

De eerste stap is een gesprek met de ouders.

De tweede stap is de aanmelding met het aanmeldformulier.

De derde stap is dat de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin onder andere aandacht is voor de algehele ontwikkeling van het kind en sociale en medische punten.

De vierde stap is dat we op basis van deze informatie wordt besloten of uw kind geplaatst kan worden op onze school.

De vijfde stap is dat nieuwe leerlingen  voorafgaand aan de definitieve start  één of meerdere dagdelen meedraaien in de groep.