Brabant Verkeersveiligheidslabel

Verkeersveiligheid is, zeker gezien het aantal jongeren dat zich dagelijks op weg van huis naar school begeeft, een belangrijk punt. Dagelijks lezen we berichten over ongevallen met jongeren in het verkeer. Riskant verkeersgedrag in combinatie met een gebrek aan kennis en ervaring is vaak de belangrijkste oorzaak.

Om basisscholen te helpen de aandacht voor verkeersveiligheid te stimuleren, is het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) actief. Dit is opgezet vanuit de provincie, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, gemeenten, politie en onderwijs.

Het BVL is een waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. Scholen laten met het BVL zien dat zij de verkeersveiligheid serieus nemen. Het BVL is tastbaar – een bord aan de muur van de school – en herkenbaar voor scholen, voor de (potentiële) leerlingen, hun ouders en voor alle anderen.

CBS De Parel is in het bezit van dit label en elk jaar werken we er hard aan om het te behouden. Binnen onze school is een werkgroep BVL actief, waarin leerkrachten en ouders deelnemen.