Brabant Verkeersveiligheidslabel

Verkeersveiligheid is, zeker gezien het aantal jongeren dat zich dagelijks op weg van huis naar school begeeft, een belangrijk punt. 

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) is een waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. Scholen laten met het BVL zien dat zij de verkeersveiligheid serieus nemen. 

CBS De Parel is in het bezit van dit label en elk jaar werken we er hard aan om het te behouden. Binnen onze school is een werkgroep BVL actief, waarin leerkrachten en ouders deelnemen. We waarderen het enorm als u met ons mee wilt denken, aanmelden kan via administratie.deparel@destroming.eu .

Bij de kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het BVL leidt, gaat het voor scholen in het basisonderwijs om de volgende onderdelen waaraan kan worden gewerkt:

  • verkeerseducatie in de klas,
  • verkeerseducatie projecten,
  • praktische verkeerseducatie,
  • een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes,
  • de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.