Communicatie

Nieuwsbrief
We hebben op dit moment nog een nieuwsbrief. We zijn gestart met het gebruik van Parro, hiermee wordt al veel informatie verspreid. De frequentie van verschijning van de nieuwsbrief neemt hierdoor af. Op termijn zal de nieuwsbrief helemaal niet meer verschijnen.

Ouderportaal
Voor het volgen van de voortgang van uw kind(eren) gebruiken we het ouderportaal van Parnassys.

Website
Via deze website houden we u op de hoogte van nieuws dat voor de gehele school van toepassing is.

Parro-app
Via de Parro-app wordt u door de leerkracht op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in en rondom de groep, van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Ook zullen hierop foto’s van bijvoorbeeld groepsactiviteiten worden gedeeld.

Foto’s op de website – nieuwsbrief – Parro app
Om foto’s te mogen plaatsen op onze website, in de nieuwsbrief of in de Parro-app vragen wij u als ouder jaarlijks toestemming via de Parro-app. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind zichtbaar is op een afbeelding, dan kunt u dit aangeven en zullen wij daar rekening mee houden.