Communicatie

Parro-app
Via Parro wordt u door de leerkracht op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in en rondom de groep, van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Ook zullen hierop foto’s van bijvoorbeeld groepsactiviteiten worden gedeeld.

Foto’s op de website – nieuwsbrief – Parro
Om foto’s te mogen plaatsen op onze website, in het Parelnieuws of in Parro vragen wij u als ouder jaarlijks toestemming via de Parro-app. 

Parelnieuws
Voor schoolbrede zaken verschijnt er aan het einde van elke maand een nieuwsbrief: het Parelnieuws. 

Ouderportaal
Voor het volgen van de voortgang van uw kind(eren) gebruiken we het ouderportaal van Parnassys.

Website
Op onze website is de belangrijkste informatie terug te vinden. Ook informatie over een open dag of vacatures worden hier vermeld.