Missie en visie

Onze basisschool heeft een duidelijke missie: het bieden van goed onderwijs en een vertrouwde en veilige omgeving, waarin ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. We kijken hierbij naar de mogelijkheden en het welbevinden van iedere individuele leerling. We leren de kinderen de christelijke normen en waarden aan, waarbij het voorbeeldgedrag van de leerkracht erg belangrijk is. We vertellen uit de bijbel en zorgen voor een begrijpelijke context. Het geloof staat voor ons centraal in het midden van De Parel. We willen de kinderen meegeven dat God er altijd en overal voor je is. 

Om onze visie uit te dragen en in praktijk te brengen, houden we vast aan de volgende kernwaarden, die voor onze school een belangrijke leidraad vormen:

Groei
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen wijze. We bieden ruimte voor de verschillende manieren en niveaus van ontwikkelen en leren. We willen dat kinderen hun talenten optimaal ontplooien, om die reden is het onderwijs afgestemd op de basisbehoeften én de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

Naast het leren vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang. We willen dat kinderen eigenaarschap nemen over hun eigen ontwikkeling en zichzelf leren kennen. Zelfredzaamheid en veerkracht zijn hierbij belangrijk. We bieden een veilige en respectvolle leeromgeving waarin kinderen zich vrij voelen om te experimenteren, fouten te maken en te leren van feedback. Zo willen we kinderen in staat stellen om hun eigen keuzes te maken en om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. Wij geloven dat het ontwikkelen van deze vaardigheden en eigenschappen cruciaal is voor de vorming van onze leerlingen tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers van de toekomst.

Samen
Op De Parel streven wij ernaar om een omgeving te creëren waarin samenwerken, saamhorigheid en verbinding centraal staan. Samenwerken is een vaardigheid die kinderen in staat stelt om problemen op te lossen en creatieve oplossingen te bedenken. Door samen te werken leren kinderen om naar elkaar te luisteren en elkaars ideeën te respecteren.

We moedigen compassie en empathie aan, zodat kinderen begrip hebben voor elkaar en elkaars gevoelens. 

Op De Parel geloven we in de kracht van samenwerking tussen school, leerkrachten, ouders en kinderen. Door nauw samen te werken en elkaars kennis en ervaring te delen, creëren we een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien. De contacten tussen school en ouders zijn doelmatig en vinden met regelmaat plaats. 

We werken volgens het handelingsgericht werken (HGW). Binnen HGW is de driehoek ouders-kind-school erg belangrijk: gezamenlijk zorgen we voor de ontwikkeling en groei van een kind.

Wij geloven dat open communicatie de sleutel is tot een succesvolle samenwerking. Dit betekent dat we transparant zijn over onze beslissingen en onze motivatie om bepaalde acties te ondernemen. 

Zien
Op De Parel staat het kind centraal in alles wat we doen. Wij kijken naar de mogelijkheden van elk individu en benutten kansen om het beste uit kinderen te halen. Door met een open houding naar kinderen te kijken kunnen zij zich vrij voelen om hun gedachten en ideeën te delen. We willen een omgeving creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn, we streven ernaar dat kinderen zich veilig voelen en gezien weten. 

Met onze blik op de toekomst gericht, kijken we wat nodig is om kinderen voor te bereiden op de toekomst. We creëren een leeromgeving waarin kinderen de 21e-eeuwse vaardigheden leren die ze nodig hebben in een veranderende wereld: kritisch denken, probleemoplossing, creativiteit, samenwerking en digitale geletterdheid. We stimuleren hun nieuwsgierigheid en bieden uitdagend en eigentijds onderwijs dat aansluit bij zijn/haar persoonlijke groei.

Passie
Het team van De Parel heeft de ontwikkeling van kinderen op de eerste plaats staan. We zijn gedreven om alle talenten en mogelijkheden te benutten om elk kind, binnen de eigen mogelijkheden, optimaal te laten groeien. Door onze liefde voor het vak en de betrokkenheid bij elk kind, leveren we een bijdrage aan hun toekomst en welzijn.

Op onze basisschool hebben leerkrachten een passie voor het onderwijs en blijven ze zich continu professionaliseren. We geloven in de kracht van ontwikkeling en willen ons onderwijs voortdurend verbeteren en vernieuwen. Door deze voortdurende professionalisering bieden we eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aansluit bij de behoeften van onze leerlingen en de ontwikkelingen in de samenleving.