Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Deze staat uit leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Via de leerlingenraad krijgen leerlingen inspraak in zaken die op school spelen. De leerlingen die in deze leerlingenraad zitting hebben, zijn democratisch gekozen door medeleerlingen. Een aantal keer per schooljaar komt de leerlingenraad een half uur bij elkaar. Dit kan onder of net na schooltijd zijn. Dan bespreken ze samen met een lid van het managementteam (MT) zaken die spelen op school. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school. Na één jaar gaan de leerlingen automatisch uit de leerlingenraad. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden.