Ouders

Praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken kunt u op deze pagina vinden.

Communicatie

Hier kunt u alles lezen over de communicatie in en rondom school.

Meer

Schoolvakanties

Hier vindt u de vakanties en vrije dagen. Deze data staan ook in de activiteitenkalender genoteerd.

Meer

Ziekmelden

Is uw kind ziek en kan hij of zij niet naar school komen?

Meer

Verlof aanvragen

Er kunnen situaties voorkomen dat uw kind verlof buiten de vakantie nodig heeft. Via het formulier ‘Verlof buiten de schoolvakanties’ kunt u dit bij de directie aanvragen.

Meer

Schoolgids

Neem een kijkje in onze schoolgids.

Meer

Downloads

Hier kunt u allerlei formulieren downloaden en inzien.

Meer

(G)MR

In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat elke school naast een bestuur een Medezeggenschapsraad (MR) heeft.

Meer

Ouderraad

Binnen de school wordt gewerkt met de ouderraad. De ouderraad bestaat uit klassenouders en het bestuur van de ouderraad.

Meer

Schooltijden

Bent u benieuwd wat onze schooltijden zijn?

Meer