Ouderraad

Binnen onze school ondersteunen ouders van leerlingen bij diverse activiteiten, zij vormen met elkaar de ouderraad (OR). U kunt hierbij denken aan de paasviering, Sinterklaas, kerstfeest, het schoolontbijt en de sportdag. De OR bestaat uit bestuursleden en klassenouders. Iedere groep heeft een klassenouder, die is het aanspreekpunt voor de leerkracht en de bestuursleden. Bij groepsactiviteiten waarbij hulp nodig is, vraagt de leerkracht de klassenouder om dit te organiseren. Bij schoolbrede activiteiten overlegt de eventmanager met het bestuur van de OR, samen plannen zij de activiteiten. Het bestuur stuurt de klassenouders aan.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden van de OR (or.deparel@destroming.eu):

Heidi Kant
Corine den Dunnen

Adriëlle van Berchum