Welke afspraken gelden er voor de gymles?

4 december 2018

Vanuit hygiënisch oogpunt is het voor de kinderen verplicht dat zij tijdens de gymlessen aparte gymkleding dragen. Vanuit veiligheid moeten lange haren in een staart en mogen er tijdens de gymles geen sieraden worden gedragen. De gymtas gaat na het gymmen mee naar huis.