Wat zijn de schoolkosten?

4 december 2018

Wij vragen van u een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door de overheid worden vergoed. Te denken valt aan Sinterklaas, sportdag en vieringen christelijke feestdagen. De hoogte is voor dit schooljaar vastgesteld op € 17,50 per kind. Voor meer informatie: zie de ‘schoolgids’.