Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

4 december 2018

U kunt altijd een gesprek aanvragen met de groepsleerkracht van uw kind. U kunt dat doen via Parro of door uw zoon/dochter een briefje mee te geven. De leerkracht zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken.