Wat doet de OR (ouderraad)?

4 december 2018

Binnen de school wordt gewerkt met de ouderraad. De ouderraad bestaat uit klassenouders. De aansturing van de activiteiten van de ouderraad gebeurt door het bestuur van de ouderraad. Iedere groep heeft een klassenouder. Dat is het aanspreekpunt voor de leerkracht. Meer informatie vindt u bij ‘Ouderraad’.