Wanneer zijn de ouderavonden?

4 december 2018

We hebben verschillende soorten ouderavonden. In september is een contactmoment met de groepsleerkracht(en) van uw – de OuderVertelMomenten -, waarin we nader kennismaken met elkaar en u iets kunt vertellen over de ontwikkeling uw kind thuis. In november en februari zijn er contactmomenten over respectievelijk de vorderingen en het welbevinden van uw kind. Via Parro ontvangt u hiervoor een uitnodiging.