Wanneer vindt het eerste gesprek plaats als mijn kind op school zit?

4 december 2018

Er zijn een paar momenten waarop u met de groepsleerkracht kunt spreken. In september wordt het oudervertelmoment gehouden, in november worden de eerste 10-minutengesprekken georganiseerd en in februari is een derde mogelijkheid om met de groepsleerkracht te spreken. Voor meer informatie verwijzen we naar de schoolgids.
Als uw zoon/dochter tussentijds instroomt, wordt u na ca. drie weken uitgenodigd voor een oudervertelmoment.