Wanneer kan mijn kind starten als het 4 jaar wordt?

4 december 2018

Kinderen die 4 jaar worden, zijn vanaf dat moment welkom op school. De kinderen kunnen in principe instromen op de eerste maandag na hun verjaardag. Kinderen die in december jarig zijn, starten pas in januari of op een nader vast te stellen datum. In de maand december is er namelijk veel onrust in de groepen door Sinterklaas en Kerst. De kinderen mogen in deze maand wel komen wennen. Mocht het voorkomen dat de kleutergroepen te veel leerlingen krijgen, dan wordt in overleg met het College van Bestuur bekeken of het starten van een nieuwe (instroom)groep een optie is.