Waar kan ik het pestprotocol inzien?

4 december 2018

Op CBS De Parel hebben we een pestprotocol. U kunt dit op school inzien. Hiervoor kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of de directie.