Waar kan ik een klacht melden?

4 december 2018

U bespreekt uw klacht eerst met de leerkracht van uw kind. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met een van de teamleiders of de directie. Komt u er alsnog niet uit, dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen bij ons op school. Dit zijn Annemarie van Herk en Eline Bouman.