Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?

4 december 2018

Voor de communicatie met ouders/verzorgers maken we gebruik van een aantal communicatiemiddelen. Hierbij kunt u denken aan de website, de nieuwsbrief en de app Parro. Groepsgebonden zaken worden via Parro gecommuniceerd. Schoolbrede punten worden via de nieuwsbrief en Parro gecommuniceerd. Gezien de digitale ontwikkelingen is het mogelijk dat de nieuwsbrief steeds minder vaak gaat verschijnen.