Hoe geven jullie vorm aan de extra begeleiding voor leerlingen?

4 december 2018

Op onze school worden de leerlingen gevolgd door de groepsleerkrachten. Zij leggen voor elke leerling in het groepsplan vast wat de ondersteuningsbehoefte en het daarbij behorende aanbod is.
De IB’er (Intern Begeleider) heeft hierin een coördinerende rol. Dit houdt in dat de IB’er regelmatig contact heeft met de groepsleerkrachten over alle leerlingen in de klas, waarbij zij ook inhoudelijk ingaat op het groepsplan. De IB’er is opgeleid om de (specifieke) onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen die meer dan de normale zorg nodig hebben.
Ook met de leerling die cognitieve uitdaging nodig heeft (‘honger naar leren’), willen we in ons onderwijs rekening houden. Ook daarbij spelen de groepsleerkracht en de IB’er een rol. We bieden op verschillende manieren ondersteuning aan. Meer informatie vindt u bij ‘ondersteuning’.