Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

4 december 2018

U bent altijd van harte welkom om te helpen. U kunt dit kenbaar maken bij de klassenouder bij de groep van uw kind.