Wanneer moet ik gaan kijken naar een school voor het Voortgezet Onderwijs?

4 december 2018

Rond de herfstvakantie wordt er een VO-avond georganiseerd op school. Hier zijn vertegenwoordigers van diverse VO scholen aanwezig, die het een en ander over hun school zullen presenteren. U kunt deze avond bezoeken als uw kind in groep 7 of groep 8 zit. Daarna kunt u met uw kind naar de Open Dagen van de diverse scholen (vanaf oktober / november). Het is raadzaam dat u zich samen met uw kind – als deze in groep 7 zit – alvast gaat oriënteren.