Ouderraad

Naast de geregelde contacten die er in de loop van een schooljaar zijn, is er een flink aantal ouders dat hulp verleent bij tal van activiteiten. Deze hulp bestaat uit de bekende incidentele klusjes die zo nu en dan moeten worden gedaan, zoals:

  • het versieren van de school bij vieringen
  • ondersteuning bij (schoolbrede) activiteiten

Binnen de school wordt gewerkt met de ouderraad. De ouderraad bestaat uit klassenouders en het bestuur van de ouderraad. Iedere groep heeft een klassenouder. Dat is het aanspreekpunt voor de leerkracht. Bij groepsactiviteiten waarbij hulp nodig is, zal de leerkracht de klassenouder vragen om ouders te regelen. De klassenouder belt/mailt/appt de overige ouders van de groep. De ouders die zich opgeven, worden doorgegeven aan de leerkracht. De klassenouder houdt ook bij wie er geholpen heeft, zodat zij/hij kan proberen om veel verschillende ouders in de loop van het schooljaar te laten helpen. Bij schoolbrede activiteiten geeft de werkgroep of commissie van de activiteit aan het bestuur van de OR door wat er van de ouderraad gevraagd wordt. Het bestuur zet de vragen dan verder uit naar de klassenouders, die op hun beurt weer ouders vragen.