Zorg en schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit profiel geeft een school aan welke zorg er geleverd kan worden en op welke manier. In onze gemeenschappelijk gedragen visie staat beschreven dat we als school willen dat de talenten van onze kinderen optimaal kunnen worden ontplooid. Om die reden bieden we zoveel mogelijk passend onderwijs. Het onderwijs is daarbij afgestemd op de basisbehoeften én de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt vernieuwd.