Raad van Toezicht

Onze organisatie kent een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en daarmee indirect op de kwaliteit van het onderwijs. In de schoolgids vindt u meer informatie over de leden en hoe u de Raad kunt bereiken.