Kwaliteit

Elke dag wordt door gedreven professionals gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. De (toekomstige) ontwikkelingen binnen de school zijn gebaseerd op verschillende evaluatiemomenten en evaluatiebronnen en vastgelegd in een plan van aanpak. Elk jaar worden ontwikkelpunten benoemd waaraan door het team wordt gewerkt.

Niet alleen de ontwikkelingen van de school worden nauwlettend gevolgd, ook de ontwikkelingen van de leerlingen. Voor hen is een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn belangrijk. Binnen de school wordt daaraan gewerkt.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen wijze. We bieden ruimte voor de verschillende manieren en niveaus van ontwikkelen en leren. Daarbij leren kinderen samen te werken en rekening te houden met elkaar, als voorbereiding op hun plaats in de maatschappij. Dit vraagt van ons voortdurende alertheid op het volgen van de kinderen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied en ook op de manier waarop de lesstof aan de kinderen wordt aangeboden.