College van Bestuur

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer A.C.J. (Ton) Lenting is het College van Bestuur (ook wel directeur-bestuurder) en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 10 scholen en voor alle medewerkers, die onder onze vereniging vallen. Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personele zaken, mevr. E.J. (Elise) van Es, en een administratief medewerker, mevr. A. (Adrie) Scherff.

De dagelijkse leiding van de school is door het bestuur overgedragen aan de directie.